Cele audytów podatkowych

Byadmin

Cele audytów podatkowych

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zarazem płatnikiem VAT na pewno pod uwagę bierzesz wszelkiego rodzaju audyty czy też przeglądy podatkowe, które sprawdzą, czy nie łamiesz przepisów prawa i robisz wszystko poprawnie. Ponadto nie zapominajmy, że takie przeglądy pomóc nam mogą również i w inny sposób. Skoro tak zastanówmy się również nad ich zaletami.

Nie chcemy być tu gołosłowni i o pomoc poprosiliśmy najlepszych w swoim fachu, a więc firmę BTTP, która zajmuje się szeroko zakrojonym doradztwem podatkowym. Ofertę tego przedsiębiorstwa znajdziecie Państwo pod linkiem bttp.pl. Jakie zatem korzyści i cele wynikają z audytów podatkowych?

Oszczędności podatkowe

W pierwszej kolejności wspomnieć trzeba tutaj rzecz jasna o oszczędnościach podatkowych. Tak oto pierwsze oszczędności wynikają tutaj z braku „domiarów” i sankcji podatkowych i wygenerowane są w związku z usunięciem lub skorygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które specjaliści wykryją w trakcie audytu. Innym rodzajem oszczędności są z kolei te, które powstają w wyniku wdrożenia nowych rozwiązań zapewniających maksymalizację wyniku finansowego.

Jak w związku z tym widzimy celem takich audytów, a jednocześnie ich korzyścią jest poprawa wyniku finansowego firmy. W pierwszym przypadku zyskujemy na wyeliminowaniu pomyłek podatkowych, w drugim natomiast na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Zakres usług

W związku z tym, że przedsiębiorcy potrzebują dziś pomocy specjalistów w zakresie podatków coraz częściej także i oferta usług takich podmiotów jest obecnie dość szeroka. Tak oto sprowadza się ona między innymi do jednodniowych audytów, które jak nie trudno się domyślić są też najprostszą ich formą. Na tym oferta takich podmiotów jednak się nie kończy. Równie dobrze mogą one wykonać kompleksowe przeglądy podatkowe weryfikujące prawidłowość stosowanej metodologii, jak i przeglądy podatkowe, które weryfikują bieżące rozliczenia podatkowe. Niezależnie od potrzeb na pewno z pomocy takich pomiotów skorzystać warto.

About the author

admin administrator