Czym jest wadium przetargowe?

Byadmin

Czym jest wadium przetargowe?

Nie jest tajemnicą, że najważniejszy dla każdej z firm jest zysk, co oczywiście nie podlega żadnym wątpliwościom. Weźmy tutaj pod uwagę fakt, że w tym kontekście firmy muszą ciągle rozwijać swoją działalność oraz zwiększać zasięg świadczenia usług. Na pewno nie można zapominać tutaj również o wszelkiego rodzaju przetargach, w których to zresztą udział biorą one bardzo często. Skoro jesteśmy już przy przetargach, nie wolno również nie wspomnieć o tak zwanym wadium przetargowym. Właśnie temu terminowi chcielibyśmy teraz przyjrzeć się nieco bliżej. Czym w związku z tym jest takie wadium i czy każdy musi się z nim liczyć?

Finansowe zabezpieczenie

Tak oto poprzez wadium rozumiemy określoną sumę pieniędzy, która składana jest na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu czy też jakiejkolwiek aukcji. Możemy więc je rozumieć jako zastrzeżenie pieniężne, które może być zwarte w warunkach aukcji czy przetargu na polecenie organizatora. Zauważmy, że bardzo często wadium jest obowiązkowe a firmy, które nie zdecydują się na jego wpłatę, będą musiały liczyć się z tym, że nie przystąpią do przetargu, a ich oferty nie będą brane pod uwagę.

Dodajmy tutaj, że wadium to zazwyczaj określony procent sumy pieniężnej od wartości licytowanego przedmiotu. Najczęściej zdarza się, że suma ta jest uiszczona w gotówce, choć są również inne rozwiązania. Jednym z nich jest gwarancja wadialna, a więc zabezpieczenie wadium.

Gwarancja wadialna

Na gwarancję wadialną mogą zdecydować się wszystkie podmioty, które przystępują do przetargu, choć weźmy tu pod uwagę fakt, że przez danego ubezpieczyciela są one bardzo drobiazgowo monitorowane. Oznacza to tylko tyle, że nie każdy może liczyć na takie zabezpieczenie, a tylko wybrane firmy, które mają płynność finansową i są bez długów. Przedsiębiorcy zainteresowani takim ubezpieczeniem wadium ubezpieczyciela znajdą na gwarancjeprzetargowe.pl. Z pewnością warto temu podmiotowi przyjrzeć się nieco bliżej.

About the author

admin administrator