Reklama w Portalu e-skierniewice.pl
INFORMACJE
ROZRYWKA
FOTO GALERIA
PORTAL

O渞odek Sportu i Rekreacji OSiR

Kategoria: Sportowe obiekty
ul. Pomologiczna 10
96-100 Skierniewice
tel. (0-46) 833 28 95
fax (0-46) 832 41 44
www.osir.skierniewice.info.pl/
osir@skierniewice.info.pl

 

baner1_637

 

h1_626

 

 

 

 

 

Hala sportowa nr 1

 

ul. Pomologiczna 10

 

godziny otwarcia: 7:00 - 23:00

hala1zdj_640

h2_626

 

 

 

 

Hala sportowa nr 2

 

ul. Pomologiczna 8

 

godziny otwarcia: 7:00 - 23:00

 
Tel. (0-46) 834 93 70

 

hala2zdj_640


h3_629

 

 

 

 

Hala sportowa nr 3

 

 

ul. Tetmajera 7

 

 

godziny otwarcia: 7:00 - 23:00

 

 

Tel. (0-46) 832 78 39

hala3zdj_640

baner23_627

 

baner1_637

 

 

 

os1_480

os2_480

os3_600

 os4_600

 os5_600

 

 

 

baner1_637

 

linia1_626

 


W Hali Sportowej Nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w godzinach 7:00-23:00
od dn.01.04.2011r.
 • Si硂wnia – ulgowy ½ godz. 1,5 z. brutto
 • Si硂wnia – normalny ½ godz. 2 z. brutto
 • Si硂wnia – ulgowy 1 godz. 2,50 z. brutto
 • Si硂wnia – normalny 1 godz. 3,50 z. brutto
 • Si硂wnia – karnet ulgowy 35 z. brutto
 • Si硂wnia – karnet studencki 45 z. brutto
 • Si硂wnia – karnet normalny 50 z. brutto
 • Sauna 20 z. za 1 godz. brutto
 • Korty – ulgowy 8 z. za kort /godz. brutto
 • Korty – normalny 10 z. za kort / godz. brutto
 • 宑ianka tenisowa 5 z za godz. brutto
 • Kort sobota /niedziela i 渨i阾a 15 z. za kort/godz. brutto
 • Hala sportowa 80 z. / godz. brutto

Uwaga: Ceny tylko na cele sportowe!

 

linia2_626

 

Poz.
NAZWA TOWARU
J.m.
Cena
z. brutto
UWAGI
S A L E      S P O R T O W E
1
Hala-jeden sektor
1 godz.
40,00
 
2
Tenis ziemny
1 godz.
30,00
 
3
Sala judo
1 godz.
30,00
 
4
Si硂wnia normalny
1 godz.
4,00
 
5
Si硂wnia po 16 roku 縴cia
1 godz.
3,00
leg. szkolna
7
Sauna
1 godz.
20,00
 
8
Si硂wnia /rezerwacja/
1 godz.
30,00
wg umowy
B O I S K A    Z E W N T R Z N E
9
Boisko do pi砶i no縩ej/trawa/rezerwacja
1 godz.
40,00
 
10
Tenis ziemny normalny
1 godz.
10,00
 
11
Tenis ziemny ulgowy
1 godz.
5,00
leg. szkolna
12
Tenis ziemny normalny z o渨ietleniem
1 godz.
15,00
 
13
Boisko wielofunkcyjne/ rezerwacja/
1 godz.
10,00
 
14
Boisko wielofunkcyjne/rezerwacja/
z o渨ietleniem
1 godz.
15,00
 
15
Wypo縴czenie rakiety tenisowej
1 szt.
3 z.
 
K A R N E T Y
15
Karnet si硂wnia szkolny
1 szt.
35,00
leg. szkolna
20
Karnet si硂wnia studencki
1 szt.
45,00
leg. studencka
21
Karnet si硂wnia normalny
1 szt.
50,00
 

 

 

 

 

HALA NR 2 ul. Pomologiczna 8
od dnia 01.04.2011r.

 • 1 kort tenisowy w hali - 30 z 1 godz. brutto
 • 1 sektor - 45 z 1 godz. brutto
 • Szatnia bez natrysku - 2 z 1 godz. brutto
 • Szatnia z natryskiem - 5 z 1 godz. brutto
 • Boisko gówne ( trawiaste) :
  • 100 z. brutto za 1 godz. korzystania
   Cennik dotyczy osób fizycznych , firm i klubów z terenu powiatu
   skierniewickiego grodzkiego , skierniewickiego ziemskiego
 • Boisko boczne ( sztuczne ) :
  • 100 z. brutto 1 godz. korzystania bez o渨ietlenia
  • 120 z. brutto za 1 godz. korzystania z o渨ietleniem
  • 70 z. brutto za 1 godz. korzystania z o渨ietleniem z po硂wy boiska
   Cennik dotyczy osób fizycznych , firm i klubów z terenu powiatu skierniewickiego
   grodzkiego , skierniewickiego ziemskiego .
 • Boisko boczne ( sztuczne )
  • 400 z. brutto za 2 godz. korzystania
   Cennik dotyczy wszystkich pozosta硑ch korzystaj筩ych
 • Boisko boczne ( sztuczne ) :
  • 200 z. brutto za 2 godz. korzystania
   Cennik dotyczy organizacji turniejów , sparingów itp. organizowanych przez szko硑 , stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu powiatu skierniewickiego .

 

O渞odek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach zaprasza na nauk gry
w tenisa dla dzieci i doros硑ch

 • Rozpocz阠ie zaj赕: 23.05.2011 r.
 •  Wiek uczestników: 
  • I grupa: dzieci od 7 do 9 lat,
  • II grupa: dzieci od 10 do 13 lat, 
  • III grupa : m硂dzie od 13 lat i doro渓i
 • W przypadku zainteresowania innym przedzia砮m wiekowym – prosimy o telefon do OSiR Skierniewice
 • Prowadz筩y: Robert Nolberczak mgr AWF Warszawa– wykwalifikowany trener II klasy tenisa
 • Termin zaj赕: do uzgodnienia z trenerem telefonicznie – du縜 mo縧iwo滄 czasowa :godziny ranne i popo硊dniowe
 • Zg硂szenia: OSiR Skierniewice Pomologiczna 10
 • Miejsce: korty tenisowe ceglane OSiR przy ul. Pomologicznej 10 . W razie niesprzyjaj筩ych warunków pogodowych zaj阠ia odbywa si b阣 w miar mo縧iwo渃i w hali sportowej .
 • Odp砤tno滄 za zaj阠ia /1 godzina zegarowa:
  1osoba – 55 z ( w cenie kort + trener)
  2 osoby – po 35 z ( w cenie kort + trener)
  3osoby – po 25 z ( w cenie kort + trener)
  4 osoby – po 20 z ( w cenie kort + trener)
  Wi阫sze grupy ze wzgl阣u na efektywno滄 zaj赕 nie s przewidywane
 • Odp砤tno滄 przed ka縟 lekcj w kasie OSiR lub z góry w siedzibie OSiR lub na konto
  Mo縧iwo滄 wystawiania faktur VAT
  Mo縧iwo滄 podpisywania d硊縮zych umów przez firmy , zak砤dy pracy , itp.
  OSiR zapewnia pi砶i tenisowe i profesjonalne doradztwo przy wyborze rakiety
  Prosimy o przybycie rodziców b筪 opiekunów prawnych osób niepe硁oletnich na pierwsze zaj阠ia w celu podpisania regulaminu zaj赕 oraz o渨iadczenia o stanie zdrowia dziecka.
  Informacje oraz zapisy w OSiR: telefony – 468332895, 46 8324144, mail osir@skce.pl